Intressegrupper – Fysioterapeuterna

Intressegrupper inom sektionen

Inom sektionen finns intressegrupper inom områdena hematologi, lymfterapi och palliativ medicin. Se mer information under respektive underrubrik.