Behandlingsriktlinjer – Fysioterapeuterna

Behandlingsriktlinjer

Hemsidan kan vara ett verktyg för att få större spridning av fysioterapeutiska rutiner och behandlingsplaner som vi har på våra sjukhus i hela Sverige. Vi har i möjlighet att lägga ut era rutiner eller hänvisningsadresser till era rutinerna på denna hemsida. Kontakt e-mail : ann-christin.skarin@vgregion.se

Fysioterapeutiska rutiner inom ortopedin Fysioterapin Mölndal, Salhgrenska Unversitetssjukhuset:

För primärvården (Närhälsan) och sjukhusen i Västra Götalandsregionen finns medicinska rutiner och fysioterapeutiska rutiner/behandlingsplaner på Mölndals sjukhus tillgängliga på adressen: http://intra.vgregion.se

För sökning av ortopediska rutiner/behandlingsplaner för fysioterpi SU/Salhgrenska för externa vårdgivare, sök enligt bifogat dokument. Träningsprogram finns inte tillgängliga att se i rutindokumentet ännu. För att få tillgång till träningsprogrammen kontakta Anki Skarin, Fysioterpin Mölndal 031- 343 14 64.                         190125

Rutindokument Fysioterpin SU/Mölndal