Kalendarium

apr
21

21 april 2020

Styrelsemöte

Plats: Fysionova, kl: 17.30

okt
16

16 oktober 2020

Handen ur ett fysioterapeutiskt perspektiv

Göterborgs Stadsmuseum

Sektionen för Ortopedisk-kirurgisk rehabilitering