Årsmöte – Fysioterapeuterna

Välkomna till Årsmöte + föreläsningskväll

23 februari 2022

Plats: Plats: R-huset, lokal Boken, Mölndal sjukhus kl 18.00-19.30

Välkomna till Ok-sektionens årsmöte som är både digitalt och fysiskt på Fysioterpin Mölndals sjukhus onsdag 23 februari. I anslutning till årsmötet kommer en föreläsning hållas. Styrelseledamot och sjukgymnast Birgitta Lövdalh som har egen praktik på Askim rehab Team kommer att ge en föreläsning i två delar i ämnet "Cervikal nervrotssmärta - en komplex smärta med många olika ansikten och symptom”.                                                                                                                                                                                                                                  Del ett innehåller introduktion och kliniskt resonerande, del två som är senare under våren och innehåller praktiska moment med bla cervikal och segmentell problematik med bl.a nervrotsIrritation och nervrotstester mm. Målet med föreläsningen är att dela med sig av kunskap och klinisk erfarenhet hur vi som fysioterapeuter kan upptäcka en cervikal nervrotssmärta och hur dessa bl a kan ge olika symptom ner i skulderblad, thorakalen, bröstmuskeln samt övre extremitet. Att skilja vanlig migrän från ” falsk migrän” - en huvudvärk som är relaterad till cervikal nervrotssmärta.Vi kan upptäckta dessa fynd med rätt frågor i anamnesen. Vi går igenom varje cervikal rörelsesegments specifika fynd i dermatom , myotom samt sklerotom. Detta blir sammantaget en kort introduktion i hur olika patienter kan beskriva olika symptom och besvär när de har cervikal relaterad dysfunktion med nervrots engagemang. Uppdaterad 220118

Inbjudan vänder sig till våra medlemmar i Ok-sektionen. Lättare tilltugg kommer att serveras och är kostnadsfritt. Anmälan till årsmötet och önskan om digital länk och eventuell födoämnes allergi senast 13/2 till email: okrehab@fysioterapeuterna.se

När vi fått din anmälan får du en bekräftelse på din anmälan och en digital länk kommer att skickas till din angivna e-postadress i anmälan dagen innan utbildningskvällen.                                                                                              

Är du intresserad av att ingå i vår styrelse? Vi är ett härlig gäng och flera av oss närmar sig pensionen de närmaste åren. Vi söker nu nya personer till vår styrelse. Som det ser ut nu så bor hela styrelsen i Göteborg, men vi tycker att det vore bra att också få med styrelsemedlemmar från andra delar av landet. Vi i styrelsen tycker att det är ett väldigt givande och roligt arbete. Du som är intresserad, hör av dig så berättar vi mer!

 

 

Kommande händelser

sep
01

01 september 2022

Nätverksträff SOF dagarna i Malmö

SOF dagarna  29/8-2/9 på Malmö Arena i Malmö