Årsmöte och föreläsningskväll om forskningsresultat vid ryggrehabilitering

05 mars 2020

Plats: R-huset, Mölndals sjukhus kl 16.30 - 19.00

SEKTIONEN FÖR ORTOPEDISK-KIRURGISK REHABILITERING

Välkomna till en förläsningskväll och presentation av två avhandlingar om pre- och rehabilitering inom rygg färdigställda under 2019. Föreläsare är fysioterapeut Hanna Lotzke som arbetar på Spine center som har undersökt prerehabilitering inför fusionskirurgi i ryggen. Fysioterapeut Karin Romberg som arbetar på ryggmottagning för patienter med skolios på Salhgrenska Universitetssjukhuset och har gjort långtiduppföljning av rehabilitering för patienter med skolios. Varje förläsning är ca 45 minuter med paus för fika och Ok-sektionens årsmöte. Det serveras smörgås/landgång och kaffe som ingår i anmälningsavgiften. Antal deltagarplatser är 100 stycken. Uppdaterad 191117

Mer information om anmälan kommer senare på hemsidan. För information omföreläsningskvällen kontakta Ann-Christin Skarin på e-mail: ann-christin.skarin@vgregion.se eller via telefon 031- 343 14 64

Kommande händelser
mar
05

05 mars 2020

Årsmöte och föreläsningskväll om forskningsresultat vid ryggrehabilitering

R-huset, Mölndals sjukhus kl 16.30 - 19.00