Fysioterapidagarna-21 – Fysioterapeuterna

Halvdagsutbildning med tema: Rehabilitering efter akut hälseneruptur.

20 oktober 2021

Plats: Plats: Fysioterapidagarna,  Svenska Mässan i Göteborg

Under fysioterapidagarna 19-20 oktober i Göteborg kommer en halvdagsutbildning att genomföras digitalt med titeln: Fysioterapeutisk rehabilitering efter akut hälseneruptur - strukturerat samarbete mellan akutsjukvård och primärvård. För mer information och anmälan se Fysioterapeuternas hemsida.

Kommande händelser

feb
23

23 februari 2022

Välkomna till Årsmöte + föreläsningskväll

Plats: R-huset, lokal Boken, Mölndal sjukhus kl 18.00-19.30