Fysioterapidagarna-21 – Fysioterapeuterna

Halvdagsutbildning med tema: Rehabilitering efter akut hälseneruptur.

20 oktober 2021

Plats: Plats: Fysioterapidagarna,  Svenska Mässan i Göteborg

Under fysioterapidagarna 19-20 oktober i Göteborg kommer en halvdagsutbildning att genomföras digitalt med titeln: Fysioterapeutisk rehabilitering efter akut hälseneruptur - strukturerat samarbete mellan akutsjukvård och primärvård. För mer information och anmälan se Fysioterapeuternas hemsida.

Kommande händelser

sep
01

01 september 2022

Nätverksträff SOF dagarna i Malmö

SOF dagarna  29/8-2/9 på Malmö Arena i Malmö