Fysioterapidagrna 2021 – Fysioterapeuterna

Halvdagsutbildning med tema: rehabilitering efter akut hälseneruptur.

19 oktober 2021

Plats: Plats: Fysioterapidagarna, Svenska mässan i Göteborg

Under fysioterapidagarna 19-20 oktober i Göteborg kommer en halvdagarutbildning att genomföras digitalt med titeln : Fysioterapeutisk rehabilitering efter akut hälseneruptur – ett strukturerat samarbete mellan akutsjukvård och primärvård. För mer information anmälan se  Fysioterapeuternas hemsida.

Kommande händelser

maj
18

18 maj 2021

Styrelsemöte

Plats: Mölndals sjukhus, digitalt

okt
19

19 oktober 2021

Halvdagsutbildning med tema: rehabilitering efter akut hälseneruptur.

Plats: Fysioterapidagarna, Svenska mässan i Göteborg