Årsmöte och föreläsningskväll om forskningsresultat vid ryggrehabilitering

05 mars 2020, 16:30

Plats: R-huset, Mölndals sjukhus kl 16.30 - 19.00

Välkomna till föreläsningskväll med tema rygg. Föreläsare är Fysioterapeut Hanna Lotzke och Fysioterapeut Karin Romberg som presenterar sina avhandlingar inom ryggrehabilitering, båda disputerade under 2019.

Hanna arbetar på Spine center med ryggrehabilitering och undersökt prehabilitering inför fusionskirurgi i ländryggen och presenterar sin avhandling ”Personcentrerat prehabiliteringsprogram inför steloperation i ländryggen - en randomiserad studie ".

Fysioterapeut Karin Romberg arbetar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset på ryggmottagning med patienter med främst skolios och presenterar sin avhandling  ” Långtidsuppföljning av ryggrörlighet, muskelstyrka och funktion hos patienter med idiopatisk skolios”. 

Varje förläsning är cirka 45 minuter med paus för fika med smörgås och kaffe/te som ingår i anmällningsavgiften. I anslutning till fika kommer ok-sektionens årmöte att hållas. 

Antal deltagarplatser är 100 stycken. För OK-sektionens medlemmar är fika kostnadsfritt och för medlemmar i Fysioterapeuterna 100 kr och icke medlemmar 200 kr. Anmälan gäller alla för att kunna beräkna antal fika.

För anmälan:

  1. Öppna detta dokument: Anmälan ryggkväll
  2. Fyll i anmälan och spara dokumentet.
  3. Skicka dokumentet till e-mail: okrehab@fysioterapeuterna.se När vi fått din anmälan får du en bekräftelse på att du kommit med på utbildningskvällen eller inte! Bekräftelse från kassören på din anmälan är obligatorisk för plats på utbildningskvällen. 

Betalning skall vara gjord senast 24/2 -20. Anmälningsdag samt medlem i ok-sektionen gäller som anmälan vid stor efterfrågan på utbildningsplatser.

Uppdaterad 191226    

För information om föreläsningskvällen kontakta Anki Skarin på e-mail: okrehab@fysioterapeuterna.se eller via telefon 031- 343 14 64.

Kommande händelser
mar
05

05 mars 2020, 16:30

Årsmöte och föreläsningskväll om forskningsresultat vid ryggrehabilitering

R-huset, Mölndals sjukhus kl 16.30 - 19.00