Nätverksträff under SOF i Norrköping

29 augusti 2019

Plats: Välkomna till Ok-sektionens nätverksträff under Svensk ortopedisk förenings dagarna (SOF), torsdag 29/8 kl 10.15- 11.45

Vad finns det idag för evidens för operativ behandling + rehabilitering kontra enbart rehabilitering när det gäller kortsiktiga och långsiktiga resultat vid akillesseneruptur, subacromial smärta och cuffsutur. Hur ser det optimala träningsupplägget ut?

Fysioterapeut Anneli Brorsson, Göteborg och Theresa Holmgren, Linköping delar med sig av resultat av sina egna och andras studier och avslutas med gemensam diskussion.

Kommande händelser
okt
25

25 oktober 2019

Utbildningsdag med tema FOT under Fysioterapi -2019

Waterfront 8:15-16.15