Nätverksträff – Fysioterapeuterna

Nätverksträff SOF dagarna i Malmö

01 september 2022

Plats: SOF dagarna  29/8-2/9 på Malmö Arena i Malmö

Just nu planeras för nätverksträff under SOF dagarna i Malmö som har temat "Ortopedi på gränsen"

Temat på ok-sektionens nätverksträffen är preliminärt.  " Hur kan vi öppna gränser och få till kunskapsöverföring av fysioterapeutiska rutiner och dokument mellan kliniker, primärvård och privatpraktiserande fysioterapeuter"  Tanken med mötet är att diskutera hur vi kan skapa och delge varandras skriftliga dokument på ett smart sätt med Informationsteknik via dator.

Verksamhetssamordnare för arbetsterapi occh fysioterpi Salhgrenska Universitetssjukhuset, fysioterapeut Ulrika Cederberg kommer att hålla i föreläsningen tillsammans med några av oss i styrelsen.

Mer information och anmälan kommer på hemsidan närmare sommaren.

Kommande händelser

sep
01

01 september 2022

Nätverksträff SOF dagarna i Malmö

SOF dagarna  29/8-2/9 på Malmö Arena i Malmö