Styrelsemöte

03 november 2020

Plats: Fysionova, Berzeliigatan 14

Möte inför Kongressen som är digital 14-15 november. Vi går igenom propositioner och motioner inför kongressen och finns nu tillgängliga på Fysioterapeuternas hemsida. Har ni synpunkter på motionerna som ni vill att ombudet skall framföra på kongressen. Ombud för vår sektion är Anki Skarin. E-mail: okrehab. fysioterapeuterna.se