Styrelsemöte – Fysioterapeuterna

Styrelsemöte

18 maj 2021

Plats: Plats: Mölndals sjukhus, digitalt

Förbundsordförande Cecilia Winberg deltar digitalt i styrelsemötet. Har medlemar frågor till styrelsen eller Cecilia inför styrelsemötet, meila till ok-sektionens e-postadress.

Kommande händelser

maj
18

18 maj 2021

Styrelsemöte

Plats: Mölndals sjukhus, digitalt

okt
19

19 oktober 2021

Halvdagsutbildning med tema: rehabilitering efter akut hälseneruptur.

Plats: Fysioterapidagarna, Svenska mässan i Göteborg