Styrelsemöte

21 april 2020

Plats: Plats: Fysionova, kl: 17.30

Kommande händelser

okt
16

16 oktober 2020

Handen ur ett fysioterapeutiskt perspektiv

Göterborgs Stadsmuseum

Sektionen för Ortopedisk-kirurgisk rehabilitering