Utbildningsdag med tema FOT under Fysioterapi -2019

25 oktober 2019

Plats: Waterfront 8:15-16.15

Under Fysioterapi 2019 anordnar Ok-sektionen tillsammans med sektionerna Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin, OMT och  MDT en utbildningsdag fredagen den 23 oktober med Tema: På god FOT mot framtiden- biomekaniska och kliniska perspektiv. Utbildningsdagen vänder sig till alla som är intresserade av fotens funktion och dysfunktion och kommer att erbjuda ett kliniskt perspektiv på undersökning och behandling samt funktionell rörelseanalys.                 Anmälan och mer information om utbildningsdagen finns på förbundets hemsida Fysioterapi 2019.

Kommande händelser
okt
25

25 oktober 2019

Utbildningsdag med tema FOT under Fysioterapi -2019

Waterfront 8:15-16.15