Kurser – Fysioterapeuterna

Kurser

Ok-sektionens mål är att anordna en-två kurser per år. Synpunkter och förslag på kurser/utbildningar kan lämnas till till styrelsens medlemmar. Sektionen har också möjlighet att stödja praktiskt och ekonomiskt om medlemmar i sektionen vill anordna en kursdag.

Under våren -2020 anordnade Ok-sektionen en föreläsningskväll den 5/3-20 med tema rygg. Kommande utbildningsdag är den 16/10 - 20 med tema hand. Anmälan se kalendariet! Sista anmälningsdag 15/9-20!