Kurser

Ok-sektionens mål är att anordna en-två kurser per år. Synpunkter och förslag på kurser/utbildningar kan lämnas till till styrelsens medlemmar. Sektionen har också möjlighet att stödja praktiskt och ekonomiskt om medlemmar i sektionen vill anordna en kursdag.

Utbildningsdag 8/3-19 i Göteborg med temat "Behandling vid axelnära frakturer". Tack för aktivt deltagande under kursdagen.Vi ser fram mot en ny kursdag 2020.

Ok-sektionens arrangerar en nätverksträffen under SOF dagarna i slutet på augusti i Norrköping, se SOF hemsida.  På Fysioterapi i Stockholm 25/10 arrangerar Ok-sektionen till sammans med sektionerna Fysiosk aktivitet/Idrottmedicin, MDT och OMT en utbildningsdag med temat FOT. Anmälan och information kommer på Fysioterapis hemsida.