Kurser

Ok-sektionens mål är att anordna en-två kurser per år. Synpunkter och förslag på kurser/utbildningar kan lämnas till till styrelsens medlemmar. Sektionen har också möjlighet att stödja praktiskt och ekonomiskt om medlemmar i sektionen vill anordna en kursdag.

Ok-sektionens senaste kurs var 8/3-19 i Göteborg med temat "Behandling vid axelnära frakturer". Senast anordnade Ok-sektionen en föreläsningskväll den 5/3-20 med tema rygg. Just nu planerar vi en  kursdag 16/10 - 20 med tema hand.