Kurser

Ok-sektionens mål är att anordna en-två kurser per år. Synpunkter och förslag på kurser/utbildningar kan lämnas till till styrelsens medlemmar. Sektionen har också möjlighet att stödja praktiskt och ekonomiskt om medlemmar i sektionen vill anordna en kursdag.

Under hösten- 18 planeras en utbildningskväll. Temat för utbilningskvällen planeras just nu.