Kurser – Fysioterapeuterna

Kurser

Ok-sektionens mål är att anordna en-två kurser per år. Synpunkter och förslag på kurser/utbildningar kan lämnas till till styrelsens medlemmar. Sektionen har också möjlighet att stödja praktiskt och ekonomiskt om medlemmar i sektionen vill anordna en kursdag.

Under fysioterpidagarna i Göteborg 19-20 oktober anordnas en halvdagautbilning digitalt med tema: Rehabilitering efter akut hälseneruptur - ett strukturerat arbetssätt mellan akutsjukvård och primärvård. Anmälan till utbildningen finns på Fysioterapeuternas hemsida.