Styrelsen – Fysioterapeuterna

Styrelsen

Kontakt med styrelsen, e-mail: okrehab@fysioterapeuterna.se

 Från och med Årsmötet februari -22 hälsar vi fyra nya personer välkomna till styrelsen. Vi tackar sekreterare Karin Romhberg, ledamot Maria Liljeros och kassör Jessicka Starck för många år med framgångsrikt arbete i vår styrelse. Efter ett år med delat ansvar i styrelsen under 2021 har vi nu en ordförande igen. 

 

Ordförande

Anki Skarin                                                                                                                        Fysioterapin SU/ÖS                                                                                                            416 85 Göteborg                                                                                                                031-3434463

Sekreterare

Ethel Andersson
Fysioterapin SU/Mölndahl
413 45 Göteborg
031-3431464

Kassör

Linda Henriksson 
Fysio Nova
031-163900

Ledamot

Birgitta Lövdahl
Askims Rehab Team
Askims Kyrkväg 46
Tel.arb. 7738000 vx.

Ledamot

Alma Rahimic

 

Suppleant

Karin Karlsson

 

Suppleant

Maria Thorander

 

Webbansvarig
Caroline Ståhl(Anki S)