Utbildning – Fysioterapeuterna

Utbildning

SOF dagarna och deltagande med fysioterapeutprogram engageras nästa gång 2022 i Malmö. SOF planeras i Göteborg 2023.

Ok-sektionen planerar som vanligt för en nätverksträff under SOF dagarna i Malmö. Tema för nätverksträffen är inte bestämt ännu. Vi är tacksamma för medlemmarnas förslag på tema på nätverksträffen. Hör av er på vår mail: okrehab@fysioterapeuterna.se