Utbildning – Fysioterapeuterna

Utbildning

Ok-sektionens arrangerade en nätverksträff senast under SOF dagarna i Norrköping -19.

SOF dagarna med deltagande av fysioterapeutprogram engageras nästa gång 2021 i Malmö.

På Fysioterapi 2019 i Stockholm 25/10-19 arrangerade Ok-sektionen till sammans med sektionerna Fysiosk aktivitet/Idrottmedicin, MDT och OMT en utbildningsdag med temat FOT som var mycket uppskattad.