Utbildning

Ok-sektionens arrangerar en nätverksträff under SOF dagarna i slutet på augusti i Norrköping, se SOF hemsida. På Fysioterapi i Stockholm 25/10 arrangerar Ok-sektionen till sammans med sektionerna Fysiosk aktivitet/Idrottmedicin, MDT och OMT en utbildningsdag med temat FOT. Anmälan och information kommer på Fysioterapis hemsida.