Årsmöte – Fysioterapeuterna

Årsmöte

Hej, ok-sektionen halvdagsutbildning under fysioterapidagarna finns digitalt under rubriken " Tidigare utbildningar och rapporter" på vår hemsida: Fysioterapeutisk rehabilitering efter akut hälseneruptur- ett strukturerat samarbete mellan akutsjukvård och primärvård för våra medlemmar.