Välkommen till sektionen Primärvård!

Sektionen bildades 2006. Vi vänder oss till alla fysioterapeuter/sjukgymnaster inom den öppna hälso- och sjukvården. Målet är att skapa ett nationellt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte vilket vi gör genom att:

 • anordna utbildningar/föreläsningar årligen
 • delta i olika nätverk för att vidareutveckla vår profession
 • vara ett stöd för våra medlemmar i primärvårdsfrågor
 • sprida information genom bl.a. medlemsbrev och hemsida
 • stödja forskning, utveckling och specialistordningen
 • delta i opinionsarbete

Vad får du som medlem i sektionen?

 • Medlemsbrev med aktuell information
 • Möjlighet att få rabatterade utbildningar/föreläsningar som vi anordnar
 • Möjlighet att ställa frågor och få svar gällande primärvård

Hur blir jag medlem i sektionen?

Hjärtligt välkommen till Primärvårdssektionen!

Aktuellt

Vad är skörhet? - en workshop för äldres hälsa

2020-06-24 09:53

Sektionen för Primärvård

Inbjudan Årsmöte 2020

2020-02-19 21:37

Sektionen för Primärvård

Tips på utbildningsdag Umeå

2020-01-28 11:20

Sektionen för Primärvård

Vårdval/hälsoval

Läs mer om Vårdval/hälsoval här. Bevaka också vad som händer inom din egen region.

Övriga övergripande frågor som berör primärvårdsfysioterapeutens arbete:

 • Kvalitets-, kompetensutveckling och forskning
 • Folkhälsa/fysisk aktivitet
 • Äldrevård och hemsjukvård
 • Psykosocial ohälsa
 • Frågor kring bemanning och hälsoekonomi
 • Multimodal samverkan kring patienten
 • Sprida kunskap om nya arbetsområden för sjukgymnaster inom primärvården
 • Utveckla goda kommunikationer mellan sjukgymnaster och beslutsfattare
 • Vara en naturlig remissinstans i primärvårdsfrågor