Aktuellt

Brev till regeringens utredare Anna Nergårdh

2019-01-11 14:34

Då vi upplever att vår arbetsmiljö har försämrats de senaste åren och med anledning av regeringen...

Föreläsningsmaterial Smärtkongressen 2018

2018-03-21 10:35

15-16 mars hade vi en mycket lyckad och innehållsrik Smärtkongress tillsammans med Smärtsektionen

Sektionen för Primärvård

Nya riktlinjer för astma & KOL-vård i Primärvård

2018-02-09 08:04

Vården av patienter med astma och KOL måste stärkas – nya kriterier för astma/KOL-mottagning i...

Sektionen för Primärvård