2020-02-19 21:37

Sektionen för Primärvård

Inbjudan Årsmöte 2020

Årsmötet kommer att äga rum måndag 30/3 kl. 17:00-17.30 och ske digitalt.

Kallelse till digitalt årsmöte, måndag 30 mars kl. 17:00

 VIKTIG INFORMATION FRÅN SEKTIONEN FÖR PRIMÄRVÅRD

Som vi tidigare informerade via vår medlemssida, facebook och mail/sms till våra anmälda medlemmar fick vi ställa in vår årliga utbildningsdag och vårt årsmöte på grund av Covid-19.

Nu har vi möjlighet att genomföra årsmötet via mötesplattform TEAMS. 

Mötet kommer att utföras måndagen 30 mars klockan 17:00-17:30. 

Vi ber intresserade medlemmar att anmäla sig senast en dag innan mötet till primarvard@fysioterapeuterna.se med rubrik: ”Anmälan till årsmöte” för vår översikt på rätt röstlängd. 

Ta gärna del av verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020 genom att gå in på: Fysioterapeuterna - Sektionen för Primärvård - Styrelsen - Ekonomiska rapporter - Årsmöteshandlingar. Eller klicka här!

Klicka på länken här för att deltaOBS - viktigt - välj alternativet "anslut på webben istället”. (Ladda ej ner appen om du inte redan har den sedan tidigare)

För att få ett så bra årsmöte som möjligt är det viktig att tänka på: 

  • Se till att du har god tid på att dig att logga in i lugn och ro (följa länken). Anslut senast till mötet ca 10 minuter innan det startar.
  • Använd helst fast nätkontakt för att få stabil bra uppkoppling (trådlöst fungerar men kvaliteten på videosändning och ljudet kan ibland försämras).
  • Använd headset/handsfree för att få bästa ljudåtergivning och reducera störande bakgrundsljud.
  • Tänk på att ställa in din högtalare på Mute för att undvika oljud, tryck på högtalaren när du ska tala.
  • Se till att du sitter avskilt för att undvika bakgrundsljud som stör när du lyssnar och ska prata.

Det som händer nu är unikt, vi har aldrig ställts inför en liknande situation förut och det kommer finnas många frågor som vi just nu inte vet svaret på. 

Därför ber vi er att hålla er uppdaterade på all information på vår hemsida, sidan kommer vi att uppdatera kontinuerligt med mer information.

Hoppas vi ses/hörs via TEAMS!

Styrelsen

Dagordning

1.     Årsmötets öppnande

2.     Val av mötesordförande. 

3.      Val av mötessekreterare. 

4.      Val av person att justera protokollet. 

5.      Godkännande av dagordningen. 

6.      Fastställande av röstlängd. 

7.      Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse. 

8.      Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning.

9.      Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse. 

10.   Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 

11.  Val av ordförande 

12.   Val av styrelse. 

13.  Val av revisor och valberedning. 

14.  Val av kongressombud. 

15.  Mötets avslutande.

Senaste nyheterna

Vad är skörhet? - en workshop för äldres hälsa

2020-06-24 09:53

Sektionen för Primärvård

Tips på utbildning från sektionen för äldres hälsa

Inbjudan Årsmöte 2020

2020-02-19 21:37

Sektionen för Primärvård

Årsmötet kommer att äga rum måndag 30/3 kl. 17:00-17.30 och ske digitalt.

Tips på utbildningsdag Umeå

2020-01-28 11:20

Sektionen för Primärvård

Sektionen Mentals årsmöte och utbildningsdag i Umeå 28 mars