Nationella Kvalitetsdagen för Primärvård

15 november 2018

Plats: Stockholm

Varmt välkomna till Nationella Kvalitetsdagen för Primärvård 15/11!

Föreläsningar varvas med workshops, goda exempel och utbyte av erfarenheter med syfte att inspirera till utveckling av svensk primärvård. Kvalitetsdagen arrangeras sedan 2004 av SFAMs Kvalitet- och patientsäkerhetsråd och är en mötesplats för kvalitet- och utvecklingsintresserade medarbetare i alla yrkesgrupper och chefer inom primärvården. Tema för året är:

 

Initiativet är vårt!

Hur kan IT-stöd stärka kvaliteten i primärvården? 

-Föreställningar, förväntningar och farhågor

 

Anmälan och program hittar du bifogat och i länken nedan :
http://sfam.se/foreningen/rad/kvalitets-och-patientsakerhetsradet-sfam-q