Primärvårdskvalitet

16 september 2019

Plats: Stockholm

Sektionen för Primärvård

Välkommen till inspirationsdag med primärvårdskvaliet.

Den 16 september blir en heldag med dialog och erfarenhetsutbyte kring hur vi på olika sätt kan använda data i PrimärvårdsKvalitet i förbättringsarbete och fortbildning. Det finns flera nationella och regionala stöd för utveckling i primärvård och här erbjuds en mötesplats för erfarenhetsutbyte och ev. samverkan.

Kommande händelser
okt
16

16 oktober 2019

Träning av personer med KOL inom primärvården – Hur lägger vi upp arbetet?

Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Eugeniahemmet, lokal Siemens.

Sektionen för Primärvård

okt
23

23 oktober 2019

Fysioterapi 2019

Stockholm

Sektionen för Primärvård