Kallelse till digitalt årsmöte måndag 30 mars kl. 17:00

30 mars 2020

Plats: Digitalt

Sektionen för Primärvård

Årsmötet sker digitalt måndag 30 mars kl 17:00-17:30

Kallelse till digitalt årsmöte, måndag 30 mars kl. 17:00

 VIKTIG INFORMATION FRÅN SEKTIONEN FÖR PRIMÄRVÅRD

Som vi tidigare informerade via vår medlemssida, facebook och mail/sms till våra anmälda medlemmar fick vi ställa in vår årliga utbildningsdag och vårt årsmöte på grund av Covid-19.

Nu har vi möjlighet att genomföra årsmötet via mötesplattform TEAMS. 

Mötet kommer att utföras måndagen 30 mars klockan 17:00-17:30. 

Vi ber intresserade medlemmar att anmäla sig senast en dag innan mötet till primarvard@fysioterapeuterna.se med rubrik: ”Anmälan till årsmöte” för vår översikt på rätt röstlängd. 

Ta gärna del av verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020 genom att gå in på: Fysioterapeuterna - Sektionen för Primärvård - Styrelsen - Ekonomiska rapporter - Årsmöteshandlingar. Eller klicka här!

Klicka på länken här för att deltaOBS - viktigt - välj alternativet "anslut på webben istället”. (Ladda ej ner appen om du inte redan har den sedan tidigare)

Viktig info till dig som använder Mac:

Det är ej möjligt att använda Mac:s standardwebbläsare Safari vid anslutning till Teams-mötet. För att kunna ansluta till Microsoft Teams-mötet via webblänken ”ansluta på webben istället” så behöver du använda webbläsaren Google Chrome. Mac:s standardwebbläsare Safari har tyvärr ej stöd för Microsoft Teams för närvarande.

Här laddar du ned GoogleChrome: https://www.google.se/chrome

För att få ett så bra årsmöte som möjligt är det viktig att tänka på: 

  • Se till att du har god tid på att dig att logga in i lugn och ro (följa länken). Anslut senast till mötet ca 10 minuter innan det startar.
  • Använd helst fast nätkontakt för att få stabil bra uppkoppling (trådlöst fungerar men kvaliteten på videosändning och ljudet kan ibland försämras).
  • Använd headset/handsfree för att få bästa ljudåtergivning och reducera störande bakgrundsljud.
  • Tänk på att ställa in din högtalare på Mute för att undvika oljud, tryck på högtalaren när du ska tala.
  • Se till att du sitter avskilt för att undvika bakgrundsljud som stör när du lyssnar och ska prata.

Det som händer nu är unikt, vi har aldrig ställts inför en liknande situation förut och det kommer finnas många frågor som vi just nu inte vet svaret på. 

Därför ber vi er att hålla er uppdaterade på all information på vår hemsida, sidan kommer vi att uppdatera kontinuerligt med mer information.

Hoppas vi ses/hörs via TEAMS!

Styrelsen

Dagordning

1.     Årsmötets öppnande

2.     Val av mötesordförande. 

3.      Val av mötessekreterare. 

4.      Val av person att justera protokollet. 

5.      Godkännande av dagordningen. 

6.      Fastställande av röstlängd. 

7.      Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse. 

8.      Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning.

9.      Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse. 

10.   Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 

11.  Val av ordförande 

12.   Val av styrelse. 

13.  Val av revisor och valberedning. 

14.  Val av kongressombud. 

15.  Mötets avslutande.

Kommande händelser

nov
10

10 november 2020, 09:00 – 12:00

Webbaserad kurs om Rehabilitering under och efter genomgången Covid-19 OBS! Fulltecknad

webbaserat

Sektionen för Primärvård, Covid-19