Covid 19 utb – Fysioterapeuterna

Webbaserad kurs om rehabilitering under och efter genomgången Covid-19 - omgång 3 Fulltecknad

21 april 2021

Plats: Webbaserad

Sektionen för Andning och cirkulation, Sektionen för Primärvård, Sektionen för Äldres hälsa, Utbildning, Covid-19

Då efterfrågan på kursplatser fortsätter att vara stor arrangeras kursen ytterligare en gång.

Hur ska vi som profession tänka kring denna patientgrupp, oavsett var i vårdkedjan vi befinner oss?
Den här kursen är ett samarbete mellan de tre sektionerna: Äldres hälsa, Primärvård samt Andning och Cirkulation. Kursen kommer att behandla Covid-19 patienten från intensivvård, via vårdavdelning, uppföljningsmottagning och hem. Vidare kommer frågor som rör rehabilitering i primärvård samt rehabilitering av äldre personer att belysas. Den digitala kursträffen kommer även omfatta diskussioner om behandling och utvärderingsinstrument, samt ger möjlighet till nätverksbyggande.

Kursen omfattar sju moment:

  1. Se en film vad patienten är med om på sjukhus/IVA och vad som händer i kroppen vid svår sjukdom.
  2. Se en film om patienten vi möter på Uppföljningsmottagningen, vilka problem de har, vilka utvärderingsinstrument vi har och vad vi ska tänka på när patienterna ska träna.
  3. Se en film om rehabilitering av äldre personer i olika vårdformer.
  4. Se en film om rehabilitering inom primärvård.
    Se en film med två exempel på primärvårdspatienter.
  5. Svara på reflexionsfrågor kopplat till filmerna samt läsa två artiklar.
  6. Läsa patientfall och fundera över frågeställningar kopplat till patientfallen
  7. Delta i digital kursträff, á 4.5 h.

Plats:

Webbaserad

Datum och tid:

Då kursen är digital görs moment 1-6 vid valfritt tillfälle före den digitala kursträffen som kommer att genomföras den 21/4 kl. 08:00-12:30, 2021.
Materialet till kursen inklusive länkar till filmer och reflexionsfrågor kommer att skickas ut ca två veckor innan den digitala kursträffen. Patientfallen kommer ca en vecka innan kursstart.

Kostnad: (OBS! Alla priser är exklusive moms)

1 000 kr för medlemmar i sektionerna för Primärvård, Äldres hälsa samt Andning och Cirkulation,
1 300 kr för övriga medlemmar i Fysioterapeuterna,
2 500 kr för övriga (icke medlemmar).
Avgiften inkluderar alla kursmoment.

Anmälan:

Anmälan är stängd då kursen nu är fulltecknad.

Frågor? Kontakta:

Linda Moberg, linda@andningcirkulation.se
Julia Hamilton, julia.hamilton@sll.se
Rebecca Nugent, primarvard@fysioterapeuterna.se

Varmt välkomna!

Kommande händelser

apr
21

21 april 2021

Webbaserad kurs om rehabilitering under och efter genomgången Covid-19 - omgång 3 Fulltecknad

Webbaserad

Sektionen för Andning och cirkulation, Sektionen för Primärvård, Sektionen för Äldres hälsa, Utbildning, Covid-19

apr
26

26 april 2021

Barn & Ungdomar i Primärvård

Digitalt via Zoom

Sektionen för Primärvård