Nationella Kvalitetsdagen för Primärvård

15 november 2018

Plats: Stockholm

Inbjudan att presentera ditt förbättringsarbete

Vi söker dig som vill presentera ett förbättringsarbete på Nationella Kvalitetsdagen för Primärvård 15 november!

Nationella Kvalitetsdagen för Primärvård arrangeras årligen och syftar till att utbyta erfarenheter och inspireras till förbättringsarbete och utveckling av svensk primärvård. Det är en mötesplats för ca 150 kvalitets- och utvecklingsintresserade medarbetare och chefer inom primärvården. alla yrkesgrupper i primärvård är välkomna!

Mer information och anmälningsformulär finns i länken nedan och i bilagan.

SFAM

Inbjudan att presentera ditt förbättringsarbete

Kommande händelser
aug
31

31 augusti 2018

Styrelsemöte

Göteborg

Sektionen för Primärvård

nov
15

15 november 2018

Nationella Kvalitetsdagen för Primärvård

Stockholm