Styrelsemöte Sektionen för Primärvård

15 maj 2020

Plats: Digitalt styrelsemöte fredag 15 maj kl. 08:00

Sektionen för Primärvård

Kommande händelser

nov
10

10 november 2020, 09:00 – 12:00

Webbaserad kurs om Rehabilitering under och efter genomgången Covid-19 OBS! Fulltecknad

webbaserat

Sektionen för Primärvård, Covid-19