Webbaserad kurs om Rehabilitering under och efter genomgången Covid-19 – omgång 2

02 februari 2021, 09:00 – 12:00

Plats: Webbaserad Kursen är fulltecknad nu. Anmälan är stängd.

Sektionen för Primärvård, Covid-19

Då efterfrågan på kursplatser har varit mycket stor arrangeras kursen ytterligare en gång.

Hur ska vi som profession tänka kring denna patientgrupp, oavsett var i vårdkedjan vi befinner oss?

Den här kursen är ett samarbete mellan de tre sektionerna: Äldres hälsa, Primärvård samt Andning och Cirkulation.Kursen kommer att behandla Covid-19 patienten från intensivvård, via vårdavdelning, uppföljningsmottagning och hem. Vidare kommer frågor som rör rehabilitering i primärvård samt rehabilitering av äldre personer att belysas. Den digitala kursträffen kommer även omfatta diskussioner om behandling och utvärderingsinstrument, samt ger möjlighet till nätverksbyggande.

Kursen omfattar sju moment:

  1. Se en film vad patienten är med om på sjukhus/IVA och vad som händer i kroppen vid svår sjukdom.
  2. Se en film om patienten vi möter på Uppföljningsmottagningen, vilka problem de har, vilka utvärderingsinstrument vi har och vad vi ska tänka på när patienterna ska träna.
  3. Se en film om rehabilitering av äldre personer i olika vårdformer.
  4. Se en film om rehabilitering inom primärvård, med fokus på den yngre patienten, efter genomgången covid-19.
  5. Se en film med två exempel på primärvårdspatienter.
  6. Svara på reflexionsfrågor kopplat till filmerna samt läsa två artiklar.
  7. Delta i digital kursträff, á 3 h.

Plats:

Webbaserad

Datum och tid:

Då kursen är digital görs moment 1-6 vid valfritt tillfälle före den digitala kursträffen som kommer att genomföras den 2/2 kl. 09:00-12:00, 2021.
Materialet till kursen inklusive länkar till filmer och reflexionsfrågor kommer att skickas ut ca 2 veckor innan den digitala kursträffen.

Kostnad:

800 kr för medlemmar i sektionerna för Primärvård, Äldres hälsa samt Andning och Cirkulation,
1 000 kr för övriga medlemmar i Fysioterapeuterna,
1 500 kr för övriga (icke medlemmar).
Avgiften inkluderar alla kursmoment.

Anmälan: Kursen är fulltecknad och det går inte längre att anmäla sig.

 

Frågor? Kontakta:

Linda Moberg, linda@andningcirkulation.se
Julia Hamilton, julia.hamilton@sll.se
Rebecca Nugent, primarvard@fysioterapeuterna.se

Varmt välkomna!

Kommande händelser

feb
02

02 februari 2021, 09:00 – 12:00

Webbaserad kurs om Rehabilitering under och efter genomgången Covid-19 – omgång 2

Webbaserad Kursen är fulltecknad nu. Anmälan är stängd.

Sektionen för Primärvård, Covid-19