Webbaserad kurs om Rehabilitering under och efter genomgången Covid-19 OBS! Fulltecknad

10 november 2020, 09:00 – 12:00

Plats: webbaserat

Sektionen för Primärvård, Covid-19

Hur ska vi som profession tänka kring denna patientgrupp, oavsett var i vårdkedjan vi befinner oss?

Den här kursen är ett samarbete mellan de tre sektionerna: Äldres hälsa, Primärvård samt Andning och Cirkulation. Kursen kommer att behandla Covid-19 patienten från intensivvård, via vårdavdelning, uppföljningsmottagning och hem. Vidare kommer frågor som rör rehabilitering i primärvård samt rehabilitering av äldre personer att belysas. Den digitala kursträffen kommer även omfatta diskussioner om behandling och utvärderingsinstrument, samt ger möjlighet till nätverksbyggande.

Kursen omfattar sju moment:

  1. Se en film vad patienten är med om på IVA.
  2. Se en film om patienten vi möter på Uppföljningsmottagningen
  3. Se en film om vad vi ska tänka på när patienterna ska träna
  4. Se en film om rehabilitering av äldre personer i olika vårdformer
  5. Se en film om screening, utvärderingsinstrument i Primärvården (med mer fokus på den yngre patienten)
  6. Inför en digital kursträff svara på reflexionsfrågor kopplat till filmerna
  7. Delta i en digital kursträff

Plats:

Webbaserad

Datum och tid:

Då kursen är digital görs moment 1-6 vid valfritt tillfälle före den digitala kursträffen som kommer att genomföras den 10/11 kl. 09:00-12:00.
Materialet till kursen inklusive länkar till filmer och reflexionsfrågor kommer att skickas ut ca 2 veckor innan den digitala kursträffen.

Kostnad:

800 kr för medlemmar i sektionerna för Primärvård, Äldres hälsa samt Andning och Cirkulation,
1 000 kr för övriga medlemmar i Fysioterapeuterna,
1 500 kr för övriga (icke medlemmar).
Avgiften inkluderar alla kursmoment.

Anmälan:

Kursen är nu fulltecknad!

Frågor? Kontakta:

Linda Moberg, linda@andningcirkulation.se
Julia Hamilton, julia.hamilton@sll.se
Rebecca Nugent, primarvard@fysioterapeuterna.se

Varmt välkomna!

Kommande händelser

nov
10

10 november 2020, 09:00 – 12:00

Webbaserad kurs om Rehabilitering under och efter genomgången Covid-19 OBS! Fulltecknad

webbaserat

Sektionen för Primärvård, Covid-19