Primärvårdssektionens styrelse

Bild på styrelsen i Primärvårdssektionen.

Ordförande Ingmari Rinsén

Jag gick ut sjukgymnastutbildningen i januari -97 i Umeå och har arbetat i Primärvården och på Morö Backe HC i Skellefteå sedan -99. Jag är vidareutbildad i bl a smärta och smärtrehabilitering, rehabiliteringsmedicin och kognitivt förhållningssätt/KBT. Just nu jobbar jag också som rehabkoordinator.

Sekreterare Cia Hunhammar 

Sjukgymnastexamen -90 i Uppsala. Direkt efter utbildningen arbetade jag med neurologisk rehabilitering några år. Sedan -97 arbetar jag som Distriktssjukgymnast i Stockholms innerstad med både mottagningsarbete och hemrehabilitering. Jag har specialistkompetens i Primär Hälso- och Sjukvård och var samordnare på mottagningen när vi startade vårdval Primärvårdsrehabilitering.Jag har kontinuerligt vidarutbildat mig inom mina specialintressen långvarig smärta, yrsel/balanssvårigheter och psykosomatik 

Kassör Karin Winberg

Sjukgymanstexamen 1990 i Lund. Har sedan dess arbetat inom primärvården i Helsingborg med ett kort avbrott på Sommarsol i Vejbystrand. Vidarutbildat mig fortlöpande i både OMT, OMI (examen), McKenzie, akupunktur, idrottsmedicin och smärthabilitering. Arbetat mycket med FaR implementeringen i Skåne och gör så fortfarande men nu allmänt med levnadsvanor.

Ledamot Margareta Engvall 

Sjukgymnastexamen 1990 i Linköping. Verksam i primärvården sedan 1992,  i bl a Västervik, Stockholm och sedan 2002 som Distriktssjukgymnast och FaR samordnare på Rehab Öst i Norrköping. Har vidatreutbildning inom akupunktur, OMT, MDT, BK och MI. Har varit delaktig i Levnadsvaneprojektet. Arbetar med bl a  artros- och kolskola. Arbetar tillfälligt på Krokoms hälsocentral

Ledamot Caroline Trulsson

Sjukgymnastexamen 2010 i Lund. Arbetar inom primärvården på Vårdcentralen Sjöcrona i Höganäs där jag arbetar kliniskt och medverkar i astma/KOL team. Har vidareutbildat mig inom bland annat astma/KOL, akupunktur och idrottsmedicin. Har tidigare arbetat 1,5 år som distriktssjukgymnast i Malmö stad med rehabilitering på korttids- och vårdboenden samt hemrehabilitering.

Suppleant Rebecca Nugent

Sjukgymnastexamen 2007 i Göteborg. Direkt efter utbildningen åkte jag till Australien för att studer vidare samtidigt som jag arbetade på sjukhus, främst med Neurologisk rehabilitering. Senare sökte jag mig till företagshälsovård och primärvård. Jag har varit volontär på Salamonöarna i 3 år. Där arbetade jag på sjukhus samt på universitetet i Honaiara. Där medverkade jag även till att den kliniska kompetensen förbättrades.    Nu arbetar jag inom Primärvården på Capio Rehab Hovås i Göteborg. Jag har vidarutbildat mig i akupunktur, klinisk Pilates, FaR, diabetes, smärta och hjärnrehabilitering.

Suppleant Lisa Gustafsson

 

Kontakt: primarvard@fysioterapeuterna.se

 

 

 

Kontakt

primarvardssektionen@gmail.com

Ordförande Ingmari Rinsén ingmari.rinsen@vll.se

Sekreterare Caroline Trulsson caroline.trulsson@skane.se

Kassör Karin Winberg karin.winberg@skane.se

Ledamot webansvarig Margareta Engvall margareta.engvall@regionjh.se