Årsmöteshandlingar

Ekonomiska rapporter 2017

Verksamhetsberättelse 2017    

Verksamhetsbudget - plan 2018        

Kallelse och dagordning årsmötet 2018                                                            

 

Ekonomiska rapporter 2016
Verksamhetsberättelse2016
Verksamhetsbudget 2016
Kallelseoch dagordning årsmöte 2017