Reumatologi – Fysioterapeuterna

Sektionen för Reumatologi

Sektionen för Reumatologi vänder sig till dig som är intresserad av rörelseorganens sjukdomar.

Till rörelseorganens sjukdomar hör både de icke-inflammatoriska, som artros och fibromyalgi vilka ofta behandlas inom primärvården och de inflammatoriska som exempelvis reumatoid artrit och SLE vilka ofta behandlas inom specialistvården.

Inom sektionen har vi ett flertal etablerade forskare och flera forskarstuderande med stort kunnande inom dessa sjukdomar. Sektionen har också samarbete med fysioterapeuter internationellt inom området, samt samverkar med andra yrkesprofessioner och patientföreningar nationellt.

Kontakta oss!

reumatologi@fysioterapeuterna.se

Aktuellt

Artikel om träning vid systemisk skleros

2021-09-06 17:10

Sektionen för Reumatologi

Kalendarium

okt
19

19 oktober 2021 – 20 oktober 2021

Fysioterapi 2021

Digitalt