Sektionen för Reumatologi

Sektionen för Reumatologi vänder sig till dig som är intresserad av rörelseorganens sjukdomar.

Till rörelseorganens sjukdomar hör både de icke-inflammatoriska, som artros och fibromyalgi vilka ofta behandlas inom primärvården och de inflammatoriska som exempelvis reumatoid artrit och SLE vilka ofta behandlas inom specialistvården.

Inom sektionen har vi ett flertal etablerade forskare och flera forskarstuderande med stort kunnande inom dessa sjukdomar. Sektionen har också samarbete med fysioterapeuter internationellt inom området, samt samverkar med andra yrkesprofessioner och patientföreningar nationellt.

Kontakta oss!

reumatologi@fysioterapeuterna.se

Aktuellt

Webbinarium om Functional Index-3 (FI-3)

2020-09-05 19:19

Sektionen för Reumatologi

Kalendarium

sep
23

23 september 2020

Webbinarium - Myositstatus FI-3

Webbaserad

Sektionen för Reumatologi