Kalendarium

 

 

Styrelsemöten
Första fredagen i varje månad.
Välkommen att skicka in dina frågor och synpunkter till ordförande Linda
E-mail: linda.humlesjo@gmail.com eller reumatologi@fysioterapeuterna.se