Kalendarium

Styrelsemöten

Första fredagen i varje månad.
Välkommen att skicka in dina frågor och synpunkter till ordförande Karina Malm
E-mail:  reumatologi@fysioterapeuterna.se

sep
23

23 september 2020

Webbinarium - Myositstatus FI-3

Webbaserad

Sektionen för Reumatologi