Kalendarium – Fysioterapeuterna

Kalendarium

Styrelsemöten

Första torsdagen i varje månad.
Välkommen att skicka in dina frågor och synpunkter till ordförande Karina Malm
E-mail:  reumatologi@fysioterapeuterna.se

okt
19

19 oktober 2021 – 20 oktober 2021

Fysioterapi 2021

Digitalt