Kliniska riktlinjer - reumatologi

Vi presenterar kliniska riktlinjer här, har du/ni riktlinjer eller behandlingsöverenskommelser som ni vill dela med er utav så kontakta styrelsen på reumatologisektionen@fysioterapeuterna.se

 

MoRR

https://svenskreumatologi.se/grupper/arbetsgrupper/riktlinjer-for-modern-reumarehabilitering-morr/

 

Levnadsvanor vid en reumatisk sjukdom

LiR-modellen är en arbetsmodell som bygger på att alla medarbetare i verksamheten skall kunna uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor utifrån en gemensam kunskap om levnadsvanor inom reumatologi, samt känna till var/av vem som patienten kan få stöd i sitt förändringsarbete.

Levnadsvanor och reumatisk sjukdom - Svensk Reumatologisk Förening

 

Internetmedicin: Här uppdateras behandlingsriktlinjer löpande sök på diagnos och fysioterapi.

 

Hjälp oss!

Om du märker att riktlinjer vi publicerat ej är uppdaterade. Var god meddela styrelsen snarast! Tack för din hjälp.