Kurser 2018

Sektionen för reumatologi har som mål att arrangera en eller flera kurser/utbildningar per år.

Reumadagarna i Uppsala 19-21 September

Här hittar du material från workshop som hölls onsdag 19/9 med Christina Emilsson och Emma Swärdh "Hur främjar vi fysisk aktivitet med reumatisk sjukdom - beteendeförändring i klinisk praktik?"
Workshop reumadagarna 19 sept.pdf

 

 

Hela programmet och abstract hittar du här i Reuma Bulletinen
Reuma Bulletinen.pdf

 

Välkommen till Precourse under Reumadagarna 2018:

Hur främjar vi fysisk aktivitet hos personer med reumatisk sjukdom -beteendeförändring i klinisk praktik?

Föreläsare är Christina Emilsson, Uppsala och Emma Swärdh, Stockholm.

Datum: 19 sept 2018

Tid: kl 8.30-11.30 OBS! Registrering och fika 8.30 -9.00

Workshop 9.00- 11.30

Lokal Uppsala Kongress center, Sal B, PLAN 3

Workshopen kommer innehålla följande delar:

Orientering runt teorier för beteendeförändring samt praktiska verktyg.

Genomgång i en fysioterapeutisk modell för kliniskt resonerande runt beteendeförändring.

Praktiskt arbete i mindre grupper med att använda verktyg och strategier för att främja och vidmakthålla fysisk aktivitet hos patienter med reumatisk sjukdom utifrån olika patientfall.

Summering i helgrupp. Viktiga aspekter att som kan underlätta och vara värdefulla i patientmötet i klinisk vardag.

Arr: Sektionen för reumatologi.