Aktuellt – Fysioterapeuterna

Aktuellt

SveReFo Pfizer stipendium

2022-04-15 17:46

Nu finns möjlighet att ansöka om SveReFo och Pfizers stipendium för reumatologisk utveckling och...

Sektionen för Reumatologi

Information om vårdförlopp RA

2022-02-23 20:03

Inbjudan till webbinarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för reumatoid artrit

Sektionen för Reumatologi

Årsmöte och föreläsning om systemisk skleros

2022-02-17 21:12

Tack till alla som deltog vid årsmötet den 11/2. Ett särskilt tack riktar vi till Henrik Petterss...

Sektionen för Reumatologi

Föreläsning om systemisk skleros

2022-02-03 19:11

I samband med årsmötet den 11/2 håller Henrik Pettersson en digital föreläsning med rubriken...

Sektionen för Reumatologi

Inbjudan till webbinarium om ohälsosamma levnadsvanor

2022-01-13 16:21

Webbinarium: Vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Onsdagen den...

Sektionen för Reumatologi

Kallelse till årsmöte

2022-01-10 23:57

Årsmötet kommer att hållas digitalt kl 12.00 11/2 2022

Sektionen för Reumatologi

Föreläsning av Kristina Hörnberg

2021-10-18 22:40

Kristina Hörnberg, legitimerad fysioterapeut och medicine doktor, verksam vid Norrlands...

Sektionen för Reumatologi

Mer att läsa om systemisk skleros

2021-10-18 22:04

Ytterligare lästips är denna nya översikt om "patienthandhavandet" vid systemisk skleros....

Sektionen för Reumatologi

Material från precourse 15/9

2021-09-28 20:32

Nu finns de inspelade filmerna från fysioterapeuternas precourse "Fysisk träning vid Myosit och...

Sektionen för Reumatologi

Artikel om träning vid systemisk skleros

2021-09-06 17:10

Systemisk skleros och träning

Sektionen för Reumatologi