Aktuellt – Fysioterapeuterna

Aktuellt

Material från precourse 15/9

2021-09-28 20:32

Nu finns de inspelade filmerna från fysioterapeuternas precourse "Fysisk träning vid Myosit och...

Sektionen för Reumatologi

Artikel om träning vid systemisk skleros

2021-09-06 17:10

Systemisk skleros och träning

Sektionen för Reumatologi

Fysioterapi 2021

2021-09-06 16:43

Kom ihåg reumasektionens symposium den 19/10 kl. 11.10 - 11.40 "Matvanor - vad innebär nationella...

Sektionen för Reumatologi

Precourse 15/9

2021-09-06 16:15

Då flera personer har undrat, vill vi förtydliga att reumasektionens precourse den 15/9 kl. 9.30 ...

Sektionen för Reumatologi

Precourse inför Reumadagarna, 15/9

2021-08-16 15:53

Nu är anmälan till reumasektionens precorse med titeln "Fysisk träning vid Myosit och Systemisk...

Sektionen för Reumatologi

Utbildningsbehov för hälso-och sjukvårdspersonal inom reumatologi i Europa

2021-07-13 12:44

Till reumasektionen har det kommit information om en  pågående studie ”2021 Update: Educational...

Sektionen för Reumatologi

Matvanor och reumatologi - symposium Fysioterapi 2021

2021-06-28 14:37

Matvanor - vad innebär nationella riktlinjerna för ohälsosamma levnadsvanor för fysioterapeuten...

Sektionen för Reumatologi

Precourse inför Reumadagarna, 15/9

2021-06-28 13:54

Träning vid myosit och SLE – evidens och klinik

Sektionen för Reumatologi

Medlemsbrev och info om webbinarium kring inflammatorisk ryggsjukdom

2021-05-16 19:46

Medlemsbrev, maj 2021

Sektionen för Reumatologi

Medlemsbrev och information om specialister inom reumatologi

2021-03-26 09:13

Medlemsbrev, Mars 2021

Sektionen för Reumatologi