Artikel om träning vid Systemisk scleros – Fysioterapeuterna

2021-09-06 17:10

Sektionen för Reumatologi

Artikel om träning vid systemisk skleros

Systemisk skleros och träning

Vi har fått tips om en ny artikel om träning vid systemisk skleros av Pettersson H. et al.

Exercise as a multi-modal disease-modifying medicine in systemic sclerosis: An introduction by The Global Fellowship on Rehabilitation and Exercise in Systemic Sclerosis (G-FoRSS)*

Artikeln är inte open access så om du inte kan få tag i den via ditt sjukhusbibliotek eller universitet kan du höra av dig till Henrik Pettersson specialistfysioterapeut, Med Dr på Karolinska universitetssjukhuset, Solna. 

Senaste nyheterna

Artikel om träning vid systemisk skleros

2021-09-06 17:10

Sektionen för Reumatologi

Systemisk skleros och träning

Fysioterapi 2021

2021-09-06 16:43

Sektionen för Reumatologi

Kom ihåg reumasektionens symposium den 19/10 kl. 11.10 - 11.40 "Matvanor - vad innebär nationella...

Precourse 15/9

2021-09-06 16:15

Sektionen för Reumatologi

Då flera personer har undrat, vill vi förtydliga att reumasektionens precourse den 15/9 kl. 9.30 ...

Precourse inför Reumadagarna, 15/9

2021-08-16 15:53

Sektionen för Reumatologi

Nu är anmälan till reumasektionens precorse med titeln "Fysisk träning vid Myosit och Systemisk...

Utbildningsbehov för hälso-och sjukvårdspersonal inom reumatologi i Europa

2021-07-13 12:44

Sektionen för Reumatologi

Till reumasektionen har det kommit information om en  pågående studie ”2021 Update: Educational...