Enkät om fysisk aktivitet – Fysioterapeuterna

2021-03-09 21:23

Sektionen för Reumatologi

Enkät om fysisk aktivitet

Fysioterapeuternas sektioner har fått en förfrågan från två studenter att dela en länk till en enkät om fysioterapeuters självskattade fysiska aktivitetsnivå.

Om du är intresserad av att delta i undersökningen finns här nedan information från studenterna och en länk till enkäten. 

Enkäten kommer att vara öppen från den 8/3 till den 22/3.

Hej!

Vi heter Daniel Söderberg och Ibro Ribíc och läser sista terminen på fysioterapeutprogrammet på Uppsala Universitet. Vårt examensarbete gör vi i syfte att undersöka nivån av självskattad fysisk aktivitet bland yrkesverksamma fysioterapeuter i Sverige, vilka skillnader (om några) som finns mellan män och kvinnor inom professionen samt hur den självskattade fysiska aktiviteten står sig mot WHO:s riktlinjer för fysisk aktivitet från 2010. Lever vi verkligen som vi lär?

Enkäten är baserad på IPAQ-SF med några bakgrundsfrågor rörande ålder, könsidentitet och antal yrkesverksamma år. Det bör inte ta mer än 5-10 min att slutföra enkäten. Det som krävs är att personen som fyller i enkäten har någorlunda koll på hur pass fysiskt aktiva den varit de senaste 7 dagarna.

Resultatet kommer att publiceras på DIVA-portal under namnet: "Självskattad fysisk aktivitet bland yrkesverksamma fysioterapeuter i Sverige i relation till WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet."

Senaste nyheterna

Artikel om träning vid systemisk skleros

2021-09-06 17:10

Sektionen för Reumatologi

Systemisk skleros och träning

Fysioterapi 2021

2021-09-06 16:43

Sektionen för Reumatologi

Kom ihåg reumasektionens symposium den 19/10 kl. 11.10 - 11.40 "Matvanor - vad innebär nationella...

Precourse 15/9

2021-09-06 16:15

Sektionen för Reumatologi

Då flera personer har undrat, vill vi förtydliga att reumasektionens precourse den 15/9 kl. 9.30 ...

Precourse inför Reumadagarna, 15/9

2021-08-16 15:53

Sektionen för Reumatologi

Nu är anmälan till reumasektionens precorse med titeln "Fysisk träning vid Myosit och Systemisk...

Utbildningsbehov för hälso-och sjukvårdspersonal inom reumatologi i Europa

2021-07-13 12:44

Sektionen för Reumatologi

Till reumasektionen har det kommit information om en  pågående studie ”2021 Update: Educational...