Enkät om fysisk aktivitet – Fysioterapeuterna

2021-03-09 21:23

Sektionen för Reumatologi

Enkät om fysisk aktivitet

Fysioterapeuternas sektioner har fått en förfrågan från två studenter att dela en länk till en enkät om fysioterapeuters självskattade fysiska aktivitetsnivå.

Om du är intresserad av att delta i undersökningen finns här nedan information från studenterna och en länk till enkäten. 

Enkäten kommer att vara öppen från den 8/3 till den 22/3.

Hej!

Vi heter Daniel Söderberg och Ibro Ribíc och läser sista terminen på fysioterapeutprogrammet på Uppsala Universitet. Vårt examensarbete gör vi i syfte att undersöka nivån av självskattad fysisk aktivitet bland yrkesverksamma fysioterapeuter i Sverige, vilka skillnader (om några) som finns mellan män och kvinnor inom professionen samt hur den självskattade fysiska aktiviteten står sig mot WHO:s riktlinjer för fysisk aktivitet från 2010. Lever vi verkligen som vi lär?

Enkäten är baserad på IPAQ-SF med några bakgrundsfrågor rörande ålder, könsidentitet och antal yrkesverksamma år. Det bör inte ta mer än 5-10 min att slutföra enkäten. Det som krävs är att personen som fyller i enkäten har någorlunda koll på hur pass fysiskt aktiva den varit de senaste 7 dagarna.

Resultatet kommer att publiceras på DIVA-portal under namnet: "Självskattad fysisk aktivitet bland yrkesverksamma fysioterapeuter i Sverige i relation till WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet."

Senaste nyheterna

Medlemsbrev och information om specialister inom reumatologi

2021-03-26 09:13

Sektionen för Reumatologi

Medlemsbrev, Mars 2021

Enkät om fysisk aktivitet

2021-03-09 21:23

Sektionen för Reumatologi

Fysioterapeuternas sektioner har fått en förfrågan från två studenter att dela en länk till en...

Unga Reumatiker håller webinar om transition

2021-03-08 07:26

Sektionen för Reumatologi

Torsdagen den 18 mars är det Internationella Barnreumatikerdagen. Unga Reumatiker uppmärksammar d...

Stipendium till Nanna Svartz minne

2021-03-02 21:37

Sektionen för Reumatologi

Nominering till Reumatikerförbundet och Pfizer gemensamma stipendium till minne av Sveriges först...

Reumatikerförbundets vårdforskningsstipendium

2021-03-02 21:16

Sektionen för Reumatologi

Reumatikerförbundet delar varje år ut ett vårdforskningsstipendium på 25 000 kronor. Stipendiaten...