EULAR utbildningsbehov enkät – Fysioterapeuterna

2021-07-13 12:44

Sektionen för Reumatologi

Utbildningsbehov för hälso-och sjukvårdspersonal inom reumatologi i Europa

Till reumasektionen har det kommit information om en  pågående studie ”2021 Update: Educational Needs among Health Professionals in Rheumatology (HPRs) in Europe" där du är inbjuden till att delta. Studien är initierad av Educational Subcommittee of the EULAR (=European Alliance of Associations for Rheumatology), Standing Committee of HP in Rheumatology i samarbete med EULAR Standing Committee of Education and Training (ESCET)”. Studien utförs av ett team bestående av internationella forskare.

Studien är initierad för att förbättra organisationens utbud och tjänster gällande utbildning inom reumatiska och muskuloskeletala sjukdomar och är öppen fram till i slutet av augusti.

Ytterligare information får du genom att klicka på länken nedan:

Senaste nyheterna

Artikel om träning vid systemisk skleros

2021-09-06 17:10

Sektionen för Reumatologi

Systemisk skleros och träning

Fysioterapi 2021

2021-09-06 16:43

Sektionen för Reumatologi

Kom ihåg reumasektionens symposium den 19/10 kl. 11.10 - 11.40 "Matvanor - vad innebär nationella...

Precourse 15/9

2021-09-06 16:15

Sektionen för Reumatologi

Då flera personer har undrat, vill vi förtydliga att reumasektionens precourse den 15/9 kl. 9.30 ...

Precourse inför Reumadagarna, 15/9

2021-08-16 15:53

Sektionen för Reumatologi

Nu är anmälan till reumasektionens precorse med titeln "Fysisk träning vid Myosit och Systemisk...

Utbildningsbehov för hälso-och sjukvårdspersonal inom reumatologi i Europa

2021-07-13 12:44

Sektionen för Reumatologi

Till reumasektionen har det kommit information om en  pågående studie ”2021 Update: Educational...