Fysioterapi 2021 - Kost vid artrit – Fysioterapeuterna

Inloggningen fungerar inte

Just nu uppdateras vårt medlemssystem vilket gör att du inte kan logga in. Från tisdagen 28 september ska det fungera igen. Fram till dess kan du inte nå Min sida, medlemsförmåner (som Saco Lönesök eller Mätmetoder 2.0) eller annan information som finns bakom inloggning.

2021-06-28 14:37

Sektionen för Reumatologi

Matvanor och reumatologi - symposium Fysioterapi 2021

Matvanor - vad innebär nationella riktlinjerna för ohälsosamma levnadsvanor för fysioterapeuten inom reumatologi

I reumatologisektionens regi hålls ett symposium den 19/10 kl. 11.10-11.40 kring matvanor och reumatologi. Föreläsare är Björn Sundström, fysioterapeut, Med Dr och adjunkt vid Umeå Universitet. Symposiet handlar om vad det finns för evidens för nutrition och reumatologi, fysioterapeutens uppdrag enligt nationella riktlinjerna för ohälsosamma levnadsvanor samt hur vi kan jobba praktiskt.

Se abstract på Fysioterapi 2021

 

Senaste nyheterna

Artikel om träning vid systemisk skleros

2021-09-06 17:10

Sektionen för Reumatologi

Systemisk skleros och träning

Fysioterapi 2021

2021-09-06 16:43

Sektionen för Reumatologi

Kom ihåg reumasektionens symposium den 19/10 kl. 11.10 - 11.40 "Matvanor - vad innebär nationella...

Precourse 15/9

2021-09-06 16:15

Sektionen för Reumatologi

Då flera personer har undrat, vill vi förtydliga att reumasektionens precourse den 15/9 kl. 9.30 ...

Precourse inför Reumadagarna, 15/9

2021-08-16 15:53

Sektionen för Reumatologi

Nu är anmälan till reumasektionens precorse med titeln "Fysisk träning vid Myosit och Systemisk...

Utbildningsbehov för hälso-och sjukvårdspersonal inom reumatologi i Europa

2021-07-13 12:44

Sektionen för Reumatologi

Till reumasektionen har det kommit information om en  pågående studie ”2021 Update: Educational...