SRQ info – Fysioterapeuterna

2021-02-28 09:19

Sektionen för Reumatologi

Information från SRQ

Nu kan du registrera både fysioterapeut och arbetsterapeut vid rehab-besök.                                                                                           

Syftet med denna ändring var att registrering skulle vara möjlig av båda professionerna om besöken sker på samma dag, vilket ofta kan vara fallet i kliniken. På detta sätt kan SRQ också få ut statistik kring rehab-besök som fysioterapeut och/eller arbetsterapeut har haft. Detta kan ge underlag till verksamhetsutveckling och uppföljning kring rehabilitering.

Senaste nyheterna

Artikel om träning vid systemisk skleros

2021-09-06 17:10

Sektionen för Reumatologi

Systemisk skleros och träning

Fysioterapi 2021

2021-09-06 16:43

Sektionen för Reumatologi

Kom ihåg reumasektionens symposium den 19/10 kl. 11.10 - 11.40 "Matvanor - vad innebär nationella...

Precourse 15/9

2021-09-06 16:15

Sektionen för Reumatologi

Då flera personer har undrat, vill vi förtydliga att reumasektionens precourse den 15/9 kl. 9.30 ...

Precourse inför Reumadagarna, 15/9

2021-08-16 15:53

Sektionen för Reumatologi

Nu är anmälan till reumasektionens precorse med titeln "Fysisk träning vid Myosit och Systemisk...

Utbildningsbehov för hälso-och sjukvårdspersonal inom reumatologi i Europa

2021-07-13 12:44

Sektionen för Reumatologi

Till reumasektionen har det kommit information om en  pågående studie ”2021 Update: Educational...