SRQ info – Fysioterapeuterna

2021-02-28 09:19

Sektionen för Reumatologi

Information från SRQ

Nu kan du registrera både fysioterapeut och arbetsterapeut vid rehab-besök.                                                                                           

Syftet med denna ändring var att registrering skulle vara möjlig av båda professionerna om besöken sker på samma dag, vilket ofta kan vara fallet i kliniken. På detta sätt kan SRQ också få ut statistik kring rehab-besök som fysioterapeut och/eller arbetsterapeut har haft. Detta kan ge underlag till verksamhetsutveckling och uppföljning kring rehabilitering.

Senaste nyheterna

Medlemsbrev och information om specialister inom reumatologi

2021-03-26 09:13

Sektionen för Reumatologi

Medlemsbrev, Mars 2021

Enkät om fysisk aktivitet

2021-03-09 21:23

Sektionen för Reumatologi

Fysioterapeuternas sektioner har fått en förfrågan från två studenter att dela en länk till en...

Unga Reumatiker håller webinar om transition

2021-03-08 07:26

Sektionen för Reumatologi

Torsdagen den 18 mars är det Internationella Barnreumatikerdagen. Unga Reumatiker uppmärksammar d...

Stipendium till Nanna Svartz minne

2021-03-02 21:37

Sektionen för Reumatologi

Nominering till Reumatikerförbundet och Pfizer gemensamma stipendium till minne av Sveriges först...

Reumatikerförbundets vårdforskningsstipendium

2021-03-02 21:16

Sektionen för Reumatologi

Reumatikerförbundet delar varje år ut ett vårdforskningsstipendium på 25 000 kronor. Stipendiaten...