SveReFo Pfizer stipendium – Fysioterapeuterna

2022-04-15 17:46

Sektionen för Reumatologi

SveReFo Pfizer stipendium

Nu finns möjlighet att ansöka om SveReFo och Pfizers stipendium för reumatologisk utveckling och forskning.

Anslaget syftar till att uppmuntra utveckling av och forskning om teamsamarbete inom reumavården för att skapa mervärde och förbättrad livskvalitet hos personer med reumatisk sjukdom.
Anslaget omfattar 50 000 kr och ska användas för utvecklings- eller forskningsprojekt kopplat till reumatologiområdet. 
Medlemmar i SveReFo som arbetar kliniskt med utveckling och/eller forskning med fokus inom området Reumatologi kan söka.

För ytterligare information och ansökningsformulär, var god se www.sverefo.nu

Sista dag för ansökan: 2022-05-01

Senaste nyheterna

SveReFo Pfizer stipendium

2022-04-15 17:46

Sektionen för Reumatologi

Nu finns möjlighet att ansöka om SveReFo och Pfizers stipendium för reumatologisk utveckling och...

Information om vårdförlopp RA

2022-02-23 20:03

Sektionen för Reumatologi

Inbjudan till webbinarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för reumatoid artrit

Årsmöte och föreläsning om systemisk skleros

2022-02-17 21:12

Sektionen för Reumatologi

Tack till alla som deltog vid årsmötet den 11/2. Ett särskilt tack riktar vi till Henrik Petterss...

Föreläsning om systemisk skleros

2022-02-03 19:11

Sektionen för Reumatologi

I samband med årsmötet den 11/2 håller Henrik Pettersson en digital föreläsning med rubriken...

Inbjudan till webbinarium om ohälsosamma levnadsvanor

2022-01-13 16:21

Sektionen för Reumatologi

Webbinarium: Vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Onsdagen den...