Resurspersoner – Fysioterapeuterna

Resurspersoner

Hjälper till med enskilda uppgifter eller projekt

Representant i SRQ
Sofia Hagel
Lund
E-post till Sofia

Representant Reumadagarna
Åsa Lindkvist
Stockholm
E-post till Åsa