2019-09-26 17:35

Sektionen för Veterinärmedicin

Fysioterapi 2019

Välkomna till Fysioterapi 2019. Vi kommer att ha en monter under alla dagarna där du kan komma och prata med oss. Dessutom kommer vi att ha en utbildningsdag på fredagen med spännande föreläsningar.

Dagen vänder sig till alla fysioterapeuter/sjukgymnaster med intresse för djurslagen hund, katt och häst som vill inhämta kunskap om rehabilitering av dessa djur. Detta är ett arbetsområde som kontinuerligt måste utvecklas för yrkesgruppen och relevanta utbildningstillfällen är eftertraktade. Ortopediska skador är mycket vanliga hos våra ridhästar inom olika discipliner och därför är ämnet träna för hållbarhet mycket viktigt. Neurologiska patienter inom veterinärmedicinen är en utmaning men också en stor möjlighet till att göra skillnad samt att kunna ge djuren en så god livskvalité som möjligt. Utbildningsdagen inleds med föreläsning av Cecilia Lönnell fram till fikapausen och därefter tar Madeleine Engstig vid fram till lunch. Efter lunch föreläser Cajsa Ericson fram till pausen. Dagen avslutas med en föreläsning kring kliniskt arbete inom området neurologi med fokus på smådjur av Madeleine Engstig.

Föreläsare

Cecilia Lönnell tog veterinärexamen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala 1997. Under åren 1998 - 2001 var hon forskarassistent och forskarstuderande vid the Royal Veterinary College i London, i ett projekt om hur skelettet hos unga galopphästar svarar på träning. Därefter studerades riskfaktorer för ortopediska skador hos ridhästar vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. År 2012 doktorerade Cecilia och 2013 inleddes forskar- samarbetet ”European Research Initiative on Show- jumping Training and Footing”. Utöver sitt forskararbete så är Cecilia författare, skribent om Ridsport och journalist. Hon är dessutom själv ryttare sedan åtta års ålder.

Cajsa Ericson är leg. sjukgymnast med en Master- examen från University of Liverpool i Veterinary Medicine. Cajsa har specialistkompetens i veterinär- medicinsk fysioterapi och är godkänd av Jordbruks- verket sedan 2010 samt godkänd som FEI permitted therapist. Cajsa arbetar med hästar, jobbade tidigare åt Scandinavian Equine Clinics tillsammans med rygg- forskaren Chris Johnston men jobbar nu åt Mälaren Hästklinik; dels polikliniskt och dels i ett projekt mellan kliniken och Agria där man tittar på att tidigarelägga rehabinsatser för inneliggande djur. Cajsa driver även egen firma där hon jobbar en del ambulatoriskt och föreläser en hel del för veterinärer och kollegor internationellt. Cajsa är också inblandad i flera studier där hon tillsammans med kollegor och veterinärer tittar på att utvärdera rehabmetoder för hästar. Slutligen arbetar Cajsa på en hälsocentral en dag i veckan med ryttare och andra patienter med idrottsmedicinska skador.

Madeleine Engstig är BSc, PgDip, Leg. sjukgymnast och godkänd av Jordbruksverket. Madeleine arbetar med rehabilitering för katt och hund på Lunds Djursjukhus sedan 2002. Dessutom så undervisar Madeleine i fysioterapi för både smådjur och häst på Equine Librium College i Sydafrika. Där är hon också involverad i ett rehabiliteringscenter för vilda djur, Tenikwa. Slutligen så studerar Madeleine Veterinary Physiotherapy på Universitet i Liverpool, där hon är inne på sitt tredje år.

Senaste nyheterna

Fysioterapi 2019

2019-09-26 17:35

Sektionen för Veterinärmedicin

Välkomna till Fysioterapi 2019. Vi kommer att ha en monter under alla dagarna där du kan komma oc...

Profilkläder

2019-04-09 20:07

Sektionen för Veterinärmedicin

Äntligen har vi släppt en kollektion med profilkläder. Du följer länken nedan till hemsidan som...

Uppdatering av aktivalistan

2019-02-04 10:35

Sektionen för Veterinärmedicin

Just nu håller vi på att kontrollera och uppdatera aktivalistan.

Advanced Manual Therapy for the Canine Spine and Extremities 28/2-3/3

2019-01-28 17:08

Sektionen för Veterinärmedicin

Inbjudan till kurs 28 februari - 3 mars

VeTA-dagarna 29-31 mars 2019

2019-01-14 09:48

Sektionen för Veterinärmedicin

Till dig som har erfarenhet av och arbetar med REHABILITERING av hund och katt!