Fysioterapi 2019 – Fysioterapeuterna

2019-09-26 17:35

Sektionen för Veterinärmedicin

Fysioterapi 2019

Välkomna till Fysioterapi 2019. Vi kommer att ha en monter under alla dagarna där du kan komma och prata med oss. Dessutom kommer vi att ha en utbildningsdag på fredagen med spännande föreläsningar.

Dagen vänder sig till alla fysioterapeuter/sjukgymnaster med intresse för djurslagen hund, katt och häst som vill inhämta kunskap om rehabilitering av dessa djur. Detta är ett arbetsområde som kontinuerligt måste utvecklas för yrkesgruppen och relevanta utbildningstillfällen är eftertraktade. Ortopediska skador är mycket vanliga hos våra ridhästar inom olika discipliner och därför är ämnet träna för hållbarhet mycket viktigt. Neurologiska patienter inom veterinärmedicinen är en utmaning men också en stor möjlighet till att göra skillnad samt att kunna ge djuren en så god livskvalité som möjligt. Utbildningsdagen inleds med föreläsning av Cecilia Lönnell fram till fikapausen och därefter tar Madeleine Engstig vid fram till lunch. Efter lunch föreläser Cajsa Ericson fram till pausen. Dagen avslutas med en föreläsning kring kliniskt arbete inom området neurologi med fokus på smådjur av Madeleine Engstig.

Föreläsare

Cecilia Lönnell tog veterinärexamen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala 1997. Under åren 1998 - 2001 var hon forskarassistent och forskarstuderande vid the Royal Veterinary College i London, i ett projekt om hur skelettet hos unga galopphästar svarar på träning. Därefter studerades riskfaktorer för ortopediska skador hos ridhästar vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. År 2012 doktorerade Cecilia och 2013 inleddes forskar- samarbetet ”European Research Initiative on Show- jumping Training and Footing”. Utöver sitt forskararbete så är Cecilia författare, skribent om Ridsport och journalist. Hon är dessutom själv ryttare sedan åtta års ålder.

Cajsa Ericson är leg. sjukgymnast med en Master- examen från University of Liverpool i Veterinary Medicine. Cajsa har specialistkompetens i veterinär- medicinsk fysioterapi och är godkänd av Jordbruks- verket sedan 2010 samt godkänd som FEI permitted therapist. Cajsa arbetar med hästar, jobbade tidigare åt Scandinavian Equine Clinics tillsammans med rygg- forskaren Chris Johnston men jobbar nu åt Mälaren Hästklinik; dels polikliniskt och dels i ett projekt mellan kliniken och Agria där man tittar på att tidigarelägga rehabinsatser för inneliggande djur. Cajsa driver även egen firma där hon jobbar en del ambulatoriskt och föreläser en hel del för veterinärer och kollegor internationellt. Cajsa är också inblandad i flera studier där hon tillsammans med kollegor och veterinärer tittar på att utvärdera rehabmetoder för hästar. Slutligen arbetar Cajsa på en hälsocentral en dag i veckan med ryttare och andra patienter med idrottsmedicinska skador.

Madeleine Engstig är BSc, PgDip, Leg. sjukgymnast och godkänd av Jordbruksverket. Madeleine arbetar med rehabilitering för katt och hund på Lunds Djursjukhus sedan 2002. Dessutom så undervisar Madeleine i fysioterapi för både smådjur och häst på Equine Librium College i Sydafrika. Där är hon också involverad i ett rehabiliteringscenter för vilda djur, Tenikwa. Slutligen så studerar Madeleine Veterinary Physiotherapy på Universitet i Liverpool, där hon är inne på sitt tredje år.

Senaste nyheterna

Medlemsaktivitet hösten 2022

2022-06-13 08:51

Sektionen för Veterinärmedicin

Den 26–27 november anordnas en medlemshelg i Stockholm.

Uppdatering av aktivalistan

2021-09-12 21:53

Sektionen för Veterinärmedicin

Nu är det dags för den årliga uppdateringen av aktivalistan.

Webseminarium

2020-10-27 22:19

Sektionen för Veterinärmedicin

Under rådande pandemi vill vi i LSVET ändå försöka erbjuda er, våra kära medlemmar, en aktivitet...

Årsmötet 2020

2020-02-09 10:16

Sektionen för Veterinärmedicin

Sektionen inom veterinärmedicin hade årsmöte 8 februari 2020.

Föreläsning om lagar och regler inom veterinärmedicin

2020-01-07 12:06

Sektionen för Veterinärmedicin

I samband med årsmötet kommer det att hållas en ny föreläsning om lagar och regler. Den kommer in...