LSVET styrelsemöte – Fysioterapeuterna

LSVET styrelsemöte

17 oktober 2021

Plats: Online

Sektionen för Veterinärmedicin

Om ni har något som ska tas upp på styrelsemötet behöver sekreterare Martina få mail om detta senast 12 oktober.

Kommande händelser

dec
05

05 december 2021

LSVET styrelsemöte

Online

Sektionen för Veterinärmedicin