LSVET styrelsemöte – Fysioterapeuterna

LSVET styrelsemöte

05 december 2021

Plats: Online

Sektionen för Veterinärmedicin

Om ni har något som ska tas upp på styrelsemötet behöver sekreterare Martina få mail om detta senast 30 november.