Välkommen till Smärtsektionen

Smärtsektionen är sektionen för dig med specialintresse inom området smärta. 

Smärtsektionen vill stödja medlemmarna i olika frågor inom området smärta samt bidra till utveckling och kunskapsspridning om fysioterapeutisk bedömning, behandling och rehabilitering av individer med smärta. Sektionen verkar också för ett tvärprofessionellt samarbete med andra yrkesgrupper som arbetar med smärta.

Du kan läsa mer om medlemskap i Smärtsektionen i vår informationsbroschyr som du hittar här.

Tycker du att detta verkar tilltalande så är du varmt välkommen att gå med i vår sektion!  

För att läsa tidningen SENS gå till fliken Medlemstidning/SENS.

 

                 

Aktuellt

Årsmötet sker digitalt!

2020-03-10 21:08

Smärtsektionen

SENS nummer 1, 2020

2020-03-09 16:49

Smärtsektionen

SENS nr 1, 2019

2019-03-18 17:40

Smärtsektionen

Bild på bär

Bild: Vera Westfelt

Chronic Pain - Explained

Vi rekommenderar dig att titta på denna filmen:

Chronic Pain - Explained