Förslag på stadgeändring – Fysioterapeuterna

2018-12-03 15:36

Smärtsektionen

Förslag på stadgeändring

Beslut gällande stadgeförändringen tas på årsmöte 2019-03-08. Nedan följer styrelsens förslag till stadgeändring.

Stadgeändringar

I årsmötesprotokollet från 2015 framgår att ”Årsmötet beslutar om att inte längre ha några suppleanter då alla gör likvärdigt arbete. Alla i styrelsen blir således ledamöter.” Detta har inte anpassats till smärtsektionens stadgar som således är i behov av justering.

I § 6 tredje punkten = stryk ”, suppleanter för ett år”

I §7 tredje och fjärde meningen = stryk ”Under det första året i styrelsen väljs man in som suppleant. Därefter väljs man in som ordinarie ledamot i styrelsen.”

Stadgarna ses som reviderade av styrelsen 2018-12-01.
Beslut gällande stadgeförändringen tas på årsmöte 2019-03-08.

Årsmötesprotokoll finns under flik Verksamhet. För årsmötesprotokoll för år 2015
klicka här: 2015

Senaste nyheterna

SENS nummer 1, 2022

2022-03-27 17:31

Smärtsektionen

Nu finns det nya numret av SENS att ladda ner gratis i PDF. Tidningen finns tillgänglig för alla,...

Årsmöte 26/2 (digitalt)

2022-02-25 13:29

Smärtsektionen

Smärtsektionen bjuder in till ett digitalt årsmöte lördagen den 26 februari 2022 kl.16.00-17.00....

SENS nummer 4, 2021

2022-01-04 19:08

Smärtsektionen

Nu finns det nya numret av SENS att ladda ner gratis i PDF. Tidningen finns tillgänglig för alla,...

SENS nummer 3, 2021

2021-10-01 14:06

Smärtsektionen

Nu finns det nya numret av SENS att ladda ner gratis i PDF.

SENS nummer 2, 2021

2021-06-17 15:30

Smärtsektionen

Nu finns det nya numret av medlemstidningen SENS i pdf-format.