2018-12-03 15:36

Smärtsektionen

Förslag på stadgeändring

Beslut gällande stadgeförändringen tas på årsmöte 2019-03-08. Nedan följer styrelsens förslag till stadgeändring.

Stadgeändringar

I årsmötesprotokollet från 2015 framgår att ”Årsmötet beslutar om att inte längre ha några suppleanter då alla gör likvärdigt arbete. Alla i styrelsen blir således ledamöter.” Detta har inte anpassats till smärtsektionens stadgar som således är i behov av justering.

I § 6 tredje punkten = stryk ”, suppleanter för ett år”

I §7 tredje och fjärde meningen = stryk ”Under det första året i styrelsen väljs man in som suppleant. Därefter väljs man in som ordinarie ledamot i styrelsen.”

Stadgarna ses som reviderade av styrelsen 2018-12-01.
Beslut gällande stadgeförändringen tas på årsmöte 2019-03-08.

Årsmötesprotokoll finns under flik Verksamhet. För årsmötesprotokoll för år 2015
klicka här: 2015

Senaste nyheterna

SENS nr 1, 2019

2019-03-18 17:40

Smärtsektionen

Nytt nummer av tidningen SENS ute nu. Både i pappersformat och som web tidning!

Kallelse till Årsmöte 2019

2019-02-08 18:46

Smärtsektionen

Kallelse till ordinarie årsmöte 2019 Tid: Fredagen den 8 mars kl.16.00 Plats: Bryggarsalen,...

SENS nr 4, 2018

2018-12-27 14:58

Smärtsektionen

Nytt nummer av tidningen SENS ute nu. Både i pappersformat och som web tidning!

Förslag på stadgeändring

2018-12-03 15:36

Smärtsektionen

Beslut gällande stadgeförändringen tas på årsmöte 2019-03-08. Nedan följer styrelsens förslag til...

SENS nr 3, 2018

2018-10-05 12:00

Smärtsektionen

Nytt nummer av tidningen SENS ute nu. Nu även som web tidning!