Heldagsutbildning, fredagen den 25 oktober 2019

Kom ihåg att anmäla dig till Smärtsektionens utbildningsdag på Fysioterapi 2019!

"Förhållningssätt som sätter de sårbara i fokus – att våga möta patienten i sitt lidande"

Utbildningsdagen kommer att beröra flera olika aspekter och förhållningssätt med fokus på funktion framför diagnos. Syftet är att lyfta fram de psykosociala dimensionerna inom det biopsykosociala perspektivet i mötet med den lidande patienten.

Ett deltagande i heldagsutbildningen förväntas ge:

  1. Ökad förståelse för affektiva och existentiella aspekter i en smärtfysiologisk kontext.
  2. Ökad förståelse för hur patienter ofta försöker kontrollera de okontrollerbara, där vikten av samspelet mellan viscera-hjärna, autonoma responser, somatisering och interoception blir belysta.
  3. Insyn i när farmakologiska behandlingar som är tänkta att hjälpa och lindra istället kan börja stjälpa och hindra.
  4. Insyn i vikten av pedagogiska aspekter, bemötande och kommunikation.

Föreläsare:
Mathias Andersson (Leg. Sjukgymnast, MSc, universitetsadjunkt)
Åsa Österlund (Magister i fysioterapi, KBT-terapeut)